Resevillkor

Avtal för gruppresor med Ethnos Travel

VI HAR RESEGARANTI HOS KAMMARKOLLEGIET VILKET BETYDER ATT DU SOM RESENÄR ÄR SKYDDAD OM EN RESA BLIR INSTÄLLD ELLER AV ANNAT SKÄL AVBRYTS.

 GRUPPRESA


Med gruppresa avses en gemensam beställning på fler än nio personer som tillsammans reser till samma resmål.
Avtalet är bindande för parterna när Ethnos Travel skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt Ethnos Travels anvisningar.


Kontaktperson

Beställaren skall utse en kontaktperson som har rätt att företräda beställaren i alla frågor rörande gruppresan gentemot Ethnos Travel. Beställaren är skyldig att informera samtliga resedeltagare gällande resevillkoren samt övriga anvisningar kring resan.


Deltagarlista

Deltagarlista med rumsfördelning skall vara Ethnos Travel tillhanda senast 45 dagar innan avresa, om inget annat avtalats. För resenärer under 18 år krävs intyg att målsman godkänner reseavtalen ifall denne reser utan målsmans sällskap.


Betalningsvillkor

Anmälningsavgift - deposit är 50% utav fullt pris per person och ska betalas i samband med att resenären accepterar avtalet. Denna avgift avräknas från slutfakturan. Vid utebliven eller försenad betalning kan Ethnos Travel inte garantera offerten. Slutbetalning ska ske innan avresa. Sker orderbekräftelsen mindre än 60 dagar innan avresa, debiteras hela beloppet. Andra villkor kan förekomma i de fall leverantören kräver tidigare betalning.

Eventuell slutavräkning sker efter avslutad resa.

ÄNDRINGAR OCH AVBOKNINGARÄndringar som innebär ändrad destination, avrese- och ankomstdag samt hotell, är att betrakta som avbokning och nybokning.
Ändringar debiteras med 500 kr/person samt leverantörens kostnad.

Avbokning sker skriftligt för att kunna gälla som giltig. Följande kostnader gäller vid avbeställd del av det ursprungliga högsta antal bokade platser. Kostnaden avser per person.

• Vid avbokning tidigare än 70 dagar innan avresa: full återbetalning förutom anmälningsavgiften samt eventuell avbeställningsförsäkring och ej avbokningsbara evenemang.
• Vid avbokning från 69 tom 45 dagar före avresa återbetalas 50 % av resans totala slutpris - dock återbetalas inte anmälningsavgiften, eventuell avbeställningsförsäkring och ej avbokningsbara evenemang.

• Vid avbokning från och med dag 50 före avresa, alternativt när slutbetalning är erhållen, återbetalas inget av resan.

Observera att det kan ske undantag för vissa bokningar. Vi kommer att meddela er i samband med bekräftelse av resan om just ert avtal skiljer sig från reglerna ovan. Kostnader för arrangemang som teaterbiljetter, idrottsbiljetter, måltidsarrangemang, konserter, flygbiljetter och liknande som inte kan återlösas hos leverantör, återbetalas ej, efter bekräftelse.

.

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRINGOm resenären har avbeställningsförsäkring får resan avbokas utan annan kostnad än kostnaden för avbeställningsskyddet som är 199kr per person. Avbeställningsförsäkringen kan endast köpas och betalas samtidigt med deposit, alternativt med slutbetalning då bokning sker senare än 60 dagar innan avresa. Avbeställning med avbeställningsförsäkring gäller om resenären eller dess anhörig samt person med vilken resenären gemensamt beställt resan, drabbas av dödsfall, allvarlig sjukdom, olycksfall där resenären inte kan genomföra resan och kan intygas av läkare.

RESERVATIONER


Resans pris är baserat på deltagarantal enligt offert. Vid ändrat antal deltagare kan priset komma att ändras. Reservation görs för oförutsedda ändringar utanför Ethnos Travel kontroll avseende flyg, hotell och landarrangemang som t.ex. ändrade valutakurser, skatter, och andra avgifter som ingår i resans pris samt annat att hänföra till reservationen.